Услови

1. Опште
1.1. Одредбе и услови (ГТЦ) ТЛТД-а односе се на све будуће пословање које треба склопити трансакције са купцима. Одступања од клијента од ових услова само су ефективно писмено и изричито нас препознају.
1.2. Уговорни однос између ТЛТД-а и клијента постоји само путем писменог уговора склопљеног са клијентом, којим су регулисана применљива правила наплате, опис услуге / производа и услови и услови. Наведене компоненте уговора налазе се редоследом наведеним редоследом.
1.3. Употреба услова и одредби купца је искључена.
1.4. Усмени или телефонски споразуми и писмени и усмени договори са нашим представницима за нас су обавезујући само ако су потврђени у писаној форми. Купцу ће бити изричито познато да продајно особље није овлашћено да склапа под условима различитих уговора.
1.5. У нашим уговорима и општим правилима примењујемо да субота није радни дан.
2. Образложење уговора
2.1. Уговорни однос заснива се на писаној понуди купца и писменом прихвату или „позитивном“ усвајању пружањем очекиваних услуга од стране ТЛТД-а.
2.2. Испоруке и услуге за особе млађе од 18 година нису укључене.
2.3. Купац је дужан да на тендерима за посебан захтев ТЛТД-а достави службену идентификацију фотографије или извод из пословне књиге (или сличне доказе о својој имовини), као и да достави потребне доказе за постојање претплате или пуномоћи и Подаци о аустријској банци или кредитној картици морају представити одговарајуће купце картице.
2.4. ТЛТД има право на прихватање понуде одговарајуће гаранције од стране купца у облику депозита или разумне накнаде, аконтације у зависности од тога.
2.5. Надаље, имамо право прегледати податке о клијентима и њихову кредитну вредност прикупљањем информација од реномираних овлашћених организација (нпр. Удружења за заштиту кредита).
2.6. ТЛТД може одбити понуду купца у било које време без најаве из било којег разлога.
3. Права отпреме и отказивања
3.1. У једном делу је испорука разумети као испорука робе, а са друге стране и почетак пружања услуга. Испоруке су ТЛТД-а увек „са полица“.
3.2. Сви датуми испоруке су приближна. Обавезе поштивања рокова испоруке прихватамо само под условом несметаног одвијања посла.
3.3. Ако производ није доступан или привремено или трајно, ТЛТД ће одмах обавестити купца о недоступности. ТЛТД ће тада - уз консултације са купцем - вратити уплату, испоручити тренутно недоступне артикле касније или неки други производ по избору купца.
3.4. Делимичне испоруке су дозвољене. ТЛТД задржава право испоруке већих количина у апоенима мањих величина пакета. Трошкови слања у овом случају биће наплаћени само једном.
3.5. Последице више силе или сличних непредвиђених догађаја од стране нас или наших добављача, нпр. Операције или саобраћајни проблеми, пожар или поплава, несташица рада, енергије или сировина, штрајкови, закључавања ради ослобађања службених мера, прилагођавамо обавезу благовремене испоруке и дајући нам право да даље испоручујемо без накнаде и без потребе за накнадном испоруком.
3.6. Право на одустајање према ставу 3 Закона о заштити потрошача: Да ли потрошач уговор или у просторијама ТЛТД-а закључује на сајму или информативном штанду ТЛТД, он може у року од једне недеље да се повуче из уговора. Овај период започиње предајом уговора, али не пре потписивања уговора. Повлачење мора бити у писаној форми и мора се послати у року наведеном на ТЛТД (поштанска марка). Купац нема право да се повуче ако је сам покренуо посао или ако се то догодило пре закључења уговора, није било разговора између страна.
3.7. Право на одустајање према § 5е Закона о заштити потрошача: Ако је потрошач дао уговор на даљину, он има право отказати у року од седам радних дана (субота се не рачуна као радни дани) од закључења уговора, ако други него је одредба уговорног учинка већ започела (§ 5ф Закона о заштити потрошача).
3.8. Готовином при испоруци или уплати испоруком / наплатом не уклања се роба од купца или је продавац отказује без грешке или се уговорено плаћање не исплаћује у року од 30 дана, а затим је ТЛТД отказна такса једнака 201ТП1Т вредности наруџбе (нето вриједност ) али најмање 9 € без ПДВ-а за купце у Аустрији и 18 € без ПДВ-а за стране купце. Додатни, доказани трошкови и губици могу се додати.
3.9. Испорука већ плаћене робе (унапред, кредитном картицом, задужењем и другим електронским средствима плаћања) не уклања се роба код купца или је продавац отказан без грешке, то је ТЛТД отказна такса једнака 201ТП1Т вредности наруџбе (нето вредност), али најмање 9 € без ПДВ-а за купце у Аустрији и 18 € без ПДВ-а за стране купце. Додатни, доказани трошкови и губици могу се додати.
3.10. Отказивање уговора: Отказивање налога важи ако купац поднесе захтев за отказивање наруџбе и ако се сматра да је примена ТЛТД-а откривена и писмено. У овом случају, ТЛТД отказивање накнаде у износу од 201ТП1Т наруџбене вредности (нето вредност), али најмање 9 € без ПДВ-а за купце у Аустрији и 18 € без ПДВ-а за купце у иностранству. Додатни, доказани трошкови и губици могу се додати.
4. Предности ТЛТД-а
4.1. Услуге пружа ТЛТД због услова сваког описа производа и цена / услова.
5. Службе за кориснике
5.1. Купац користи интернетску услугу ТЛТД-а, а затим купац пристаје да одабрану лозинку одржава повјерљивом како би се спријечило неовлаштено кориштење корисничког рачуна од трећих лица.
5.2. Купац ће одмах писмено пријавити сваку промену адресе, имена компаније, локације пословања, адресе за наплату, правног облика и пореске обавезе. Не би ли се требало променити порука тако да се документи сматрају да је купац примљен када је послан на последњу познату адресу купца или агенту за плаћање.
6. Одговорност за садржај
6.1. ТЛТД не преузима никакву одговорност за Интернет путем доступних садржаја „веза до других веб локација“, нарочито спољних веза до веб локација произвођача или описа производа.
7. Кодови / лозинке
7.1. Да ли је за употребу услуге потребан посебан код (нпр. Идентификациони број / ПИН код или лозинка), него што је купац дужан тај код чувати поверљивим. Сумњајући да познаје код од стране неовлаштене треће стране, купац мора одмах да промени код, или - ако то може учинити само ТЛТД - одмах подучи ТЛТД са променом кода.
7.2. Ако услуге ТЛТД-а користе неовлашћене треће стране користећи тражени код, тада је купац одговоран за све трошкове који настану тиме проузрокује непоштивање налога за промену кода у ТЛТД-у.
8. Задржавање наслова
8.1. Задржавамо власништво над испорученом робом до пуног износа рачуна.
9. Цене и плаћање
9.1. ТЛТД купцу пружа услуге уговорене у уговору по преовлађујућим ценама и цене укључују обрачунати ПДВ.
9.2. Накнаде се заснивају на важећим одредбама плаћања ТЛТД-а.
9.3. ТЛТД има право да у било које време измени услове и опис производа / услуге или цене.
9.4. Наше цене заснивају се на постојећем постављању понуде у околностима, укључујући тада важеће прописе. Ако се ове промене, промените се тако да одражавате наше цене.
9.5. Износи фактуре доспевају у року од 5 радних дана од примитка рачуна, а најкасније у року од 8 радних дана од датума фактуре, без икаквог одбитка и без икаквих трошкова који нам се плаћају, осим ако се другачије не договоре на рачуну, услови плаћања.
9.6. ТЛТД има право на било какву накнаду за изнуђивање због купца и нагомилане неопходне и одговарајуће трошкове извршења.
9.7. Ако купац, упркос упозорењу, одгоди плаћање од стране корисника, имамо право наплате затезних камата по стопи од 141ТП1Т годишње, а стварно насталих ради осигурања исправног рада неопходних трошкова подсетника и наплате и правних трошкова. Купац је изричито истакнуто да ТЛТД задржава да преда трошкове штете након првог нивоа глупости агенцији за наплату или адвокату. Уз то, све накнаде биће наплаћене до краја текућег периода уговора превремено доспеле.
9.8. Задржавање или пребијање од стране купца због било каквих протутужби било је увек искључено, осим оних који су законски утврђени на суду или нас прихватају у писаном облику.
9.9. Било какве примедбе на рачуне које купац мора поднети у ТЛТД-у писменим путем у року од 14 календарских дана за предају рачуна. Нема приговора у том року представља прихватање рачуна.
9.10. Приговор купца против рачуна не ослобађа плаћања исплате.
9.11. Осим ако је клијент у поступку дебитне или кредитне картице; мора платити износ фактуре, нето се догодити у року од 5 радних дана од пријема рачуна, а најкасније у року од 8 радних дана од датума фактуре, плус назначено у смислу наплате накнаде за новчани налог.
9.12. Ако је клијент у поступку банковне дебитне или кредитне картице; ТЛТД има право да наплати за сваки неплаћени директни терет или задужење за купца у накнади за обраду наведену у тренутном фактураном износу ценика.
9.13. У недостатку предавања од стране купца, где се неколико уговорних односа плаћа по нахођењу ТЛТД-а.
10. Подјела трошкова, плаћање пореза
10.1. Купац мора сносити све трошкове, порезе и друге трошкове, које је одредио због коришћења услуге од стране њега или њега креираног корисника.
10.2. Трошкове енергије и комуникације (телекомуникациони провајдер) између купца и ТЛТД сноси купац. За одступања је потребна писмена потврда ТЛТД-а.
11. Заостала потраживања
11.1. Непоштовање рока за плаћање накнада ТЛТД има право на једнократни подсетник са роком одређеним за испуњење овог уговора и корисниковим приступом и њему повезаном потрошачу да престане. Купац ће и даље морати да плаћа месечне накнаде плус настале трошкове наплате и блокира у складу са важећим одредбама плаћања.
12. Гаранција и одговорност
12.1. Гарантни рок је 6 месеци од пријема робе. ТЛТД гарантује само за недостатке који су постојали у време преноса ризика. Мале комерцијалне или технички неизбежне разлике у квалитету не оправдавају тврдње.
12.2. Количина робе мора бити обавештена у писаном облику. Очигледни недостаци морају се пријавити у року од две недеље од пријема робе. Обавештајни рок се чува слањем обавештења о недостацима у ТЛТД.
12.3. За све ако постоје било какве оштећења робе или услуга, ми смо по нашем нахођењу, поправком или заменом.
12.4. Трошкови враћања робе купцу. Накнадне накнаде ТЛТД-у ће бити оправдане.
12.5. Употреба производа је на ваш једини ризик и ризик купца.
12.6. Производи се тако испоручују, као што тренутно постоје, без изричите или подразумеване гаранције, не узима се посебно у обзир жеља за ауторским правима или другим правима маркета или погодности за одређену сврху.
12.7. Ни ТЛТД, нити било која друга особа укључена у развој, производњу или испоруку производа не сноси штету било које врсте, посебно не сноси одговорност за накнадну штету као што је губитак добити као резултат коришћења услуге или немогућности или потешкоћа коришћења услуге или као резултат кршења гаранције настале. Штавише, нисмо одговорни за губитак добити услед закашњеле или неисправне испоруке, за штетне ефекте настале услед ове пропасти, трошкови превоза, у вези са заменом неисправне настају савршеном робом, за било какве трошкове уклањања и замене, јер као и за клијенте купаца против било каквих тврдњи да такође не преузимамо никакву одговорност за грубу непажњу. Ипак, доказано је да се правни основ обавезних захтева враћа и штета је ограничена на 1 пута већу од купопродајне цене. Одговорни смо за властиту непажњу и кривњу наших агената, али не и за једноставан немар.
12.8. Клијент ТЛТД из било које одговорности која произилази из коришћења слободно направљеног како је договорено у ТЛТД-у за банковни рачун који је поставио клијент.
12.9. ТЛТД не сноси одговорност за пропусте или прекиде током службених истражних активности. Захтеви за компензацију нису поткријепљени овим. Ако се покаже да су купцу такве истражне активности намјерно или грубо непажњом супротне горњим Стандардима проузроковане, одговоран је за сву штету и друге кориснике ТЛТД-а.
12.10. Искључења се не примењују ако је одговорност према овом споразуму од суштинског значаја.
12.11. Клијент признаје да се услови односе и на остале.
13. Политика приватности
13.1. Истражујемо, обрађујемо и складиштимо матичне и позивне податке и друге личне податке које смо стекли на основу уговора или кредитних чекова као део знања.
13.2. Надаље, изворни ИП и одредишни ИП, лог датотеке и слично купца, гдје је потребан овај поступак за рад и одржавање услуга ради заштите властитих и рачунара од трећих страна.
13.3. Осим ако је изричито другачије писмено договорјено, ТЛТД и посредоване информације достављају као поверљиве.
13.4. Подаци у складу са ставовима 13, 13.1 и 13.2 бришу се током уобичајених десет година након раскида уговора. Нисмо у обавези да достављамо доказ о отказу.
13.5. ТЛТД гарантује да су лични подаци купаца најбоље по нашем сазнању само унутар компаније или њених запослених који су ТЛТД учинили доступним. Осим овде је пренос података за наплату доспјелих потраживања адвокатима које именујемо ми или агенције за наплату.
13.6. ТЛТД подузима све технички и економски оправдане мјере да заштити сачуване податке од неовлаштеног приступа. Ако ТЛТД не може намерно или грубо непажњом занемарити своју дужност бриге, извлачење штете настале неисправним приступом ускладиштеним подацима је искључено.
13.7. Уколико клијенту није изричито забрањено, матични подаци у маркетиншке и промотивне сврхе, под условом да се односе на услуге ТЛТД-а који се користе.
13.8. Купац се слаже да ће према уговору да има податке о уговору о особи и подношењем посебног обрасца сагласности, податке купца купца, чувати, модификовати и / или избрисати и проследити другој страни ако не и пренос очитих интереса купаца је повређено. Складиштење и дистрибуција осим пуке размене података ради наплате и испуњавање обавеза према Закону о телекомуникацијама (Закон о телекомуникацијама) захтева претходно писмено одобрење купца и његових купаца.
13.9. ТЛТД је дужан да на захтев органа, суда или судске полиције, на захтев органа, суда или правосудне полиције открије податке из става 13, 13.1 и 13.2 и друге релевантне записе.
14. Објављивање услова
14.1. Одредбе и услови, описи производа и посебне предности правила ТЛТД-а за наплату у било које вријеме засноване на ТЛТД-у путем е-поште или факса или се могу видјети на нашој веб страници.
15. Разно
15.1. Робу која нам је послата на поправку, складиштење или из других разлога, овлашћени смо да продајемо приватним уговором, ако купац не поштује наш двоструки захтев препорученим писмом да преузме производ.
15.2. Комерцијална препродаја купљене робе или услуга код нас, њихово комерцијално преношење или посредовање или посредовање забрањена је ако се не договоримо писменим путем.
15.3. За нежељене рукописе, слике или узорке не преузимамо никакву одговорност.
15.4. Захтеви купаца или крајњих корисника који су га повезали по овом уговору морају се затражити у року од годину дана након његовог настанка, у противном ступају на ограничење.
15.5. Ако било која одредба овог Уговора буде или постане неважећа, на ваљаност преосталих одредаба неће се утицати. Уговорне стране ће се, уколико одредба није ваљана, договорити о новој одредби која је најближа планираном пропису и законски могућа.
15.6. Када уговор са нашим купцима не подразумева само директно коришћење регулисаних услуга, остају све обавезе и ограничења купца и његових одређених корисника током трајања уговора.
15.7. Такође запослени, фрееланцери, као што су представници итд. ТЛТД, имају се право директно ослањати на одлуке донете одредбама овог Уговора о ограничавању одговорности.
15.8. ТЛТД има право да стечена права и обавезе из овог споразума пренесе на наследника. ТЛТД ће о томе обавестити купца у конкретном случају.
15.9. Активиран, купац као препродавач, тако да према уговору има обавезу да плати својим купцима и да осигура у случају незаконите употребе услуге и линије података за моментално искорјењивање.
15.10. Плаћање и перформансе су Валлетта.
15.11. Надлежни суд за обе стране, надлежни суд на Сејшелима.
15.12. Овај споразум и његова примена су само закон Сејшела.
15.13. Сви уговори и уговори о услугама које потписујемо изграђени су из закона Малте.